Technieken

NLP
Mensen worden met dezelfde elementaire neurologie geboren. Alles wat we doen, hangt af van hoe we ons zenuwstelsel sturen. NLP hangt hiermee samen en bestaat onder andere uit de volgende onderdelen.
• Effectief denken en communiceren. 
• Het inzetten van de vele hulpbronnen. 
• Het veranderen van gedrag, emoties en overtuigingen. 
• En nog veel meer.

 

Time line therapie
Houdt zich bezig met de vraag hoe een persoon zijn ervaringen opslaat in zijn onbewuste en hoe deze ervaringen hun weerslag hebben op het huidige gedrag en het emotionele welzijn. Negatieve gebeurtenissen uit het verleden kunnen op een zodanige manier intern zijn gecodeerd, dat zij een persoon in het heden nog steeds dwars zitten. Met Time line therapie kunnen onprettige emoties losgekoppeld worden van de herinnering, waardoor ze niet meer in de weg zitten.

 

Systemisch werk
Het systemisch werken vindt zijn oorsprong in de systemische familietherapie van Bert Hellinger. In tussentijd zijn er naast familie-opstellingen ook management- en organisatieopstellingen ontwikkeld. De methodiek maakt verstoorde verhoudingen binnen systemen (familie en organisaties) zichtbaar.

Wanneer één of meer van deze aspecten in een systeem in de knel komen, ontstaan verschillende dynamieken. Zoals: je stellen boven een ander, iets dragen voor iemand anders in het systeem, de opgaven van iemand anders vervullen of onverwerkte emoties van een ander overnemen. Een aantal symptomen kan het gevolg zijn. Bijvoorbeeld: aan kracht verliezen, onbedoelde ruzies, uitsluiting van één van de (familie)leden, ziekte, verslaving of onduidelijke lichamelijke klachten.

 

Bij het systemisch werken wordt met opstellingen gewerkt om op deze manier dieper in een systeem te kijken. Zo wordt inzicht verkregen in hoe mensen verstrikt zijn in de systemen waarvan zij deel uitmaken, ongeacht of dit een familie– of organisatiesysteem is. 
 

Oplossingen worden mogelijk als de verstoorde structuur eenmaal zichtbaar is. Dan kunnen de relaties weer in overeenstemming komen met de natuurwetten. Energie kan weer stromen en de cliënt kan meer in zijn of haar kracht komen en op een positieve manier in de relatie, het gezin, de familie, een organisatie of in een andere groep functioneren.

 

EMDR 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing kortweg EMDR is een snelle en effectieve behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen en trauma’s. Onder meer door het maken van bepaalde oogbewegingen, komt de cliënt los van ongewenste emoties en automatische reacties die een herinnering oproept.

 

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om
herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS).

 

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

 

Hypnose
Hypnose is een effectieve techniek die mensen helpt bij verandering. Met hypnose kan gewenste gedragsverandering gerealiseerd worden, waardoor de cliënt zich mentaal en fysiek beter voelt.

 

Letterlijk betekent het Griekse woord “hypnos” slaap. Hypnose is het beste te omschrijven als een veelvoorkomende staat van bewustzijn, waarin mensen ontspannen en geconcentreerd zijn. Zoals bij het lezen van een boek waarin iemand verdiept is en niemand hoort binnenkomen. In deze staat, ook wel trance genoemd, is de aandacht naar binnen gericht. Dit maakt dat gemakkelijk contact met het onbewuste gemaakt kan worden en de daar aanwezige hulpbronnen. Met behulp van hypnose kan hulp bij problemen worden geboden.

 

Oplossingsgericht werken
Met oplossingsgericht werken wordt op zoek gegaan naar de mogelijkheden van iemand. Deze benadering gaat ervan uit dat iedereen competent is en helpt hem of haar de veranderingen die gewenst zijn, te visualiseren. Het vertrekpunt is duidelijk: wat werkt is goed.

 

Inzicht
Inzicht is een resultaatgericht spel, dat ingezet kan worden om vragen te onderzoeken over de werksituatie en de persoonlijke ontwikkeling. Dit kunnen vragen zijn over keuzeproblemen, conflicten, dilemma’s of wensen.

 

Inzicht brengt de speler via vijf niveaus naar de essentie van de vraag waardoor de speler in staat is zijn/haar antwoord te vinden. Aan het eind van het spel heeft de speler het antwoord gevonden en heeft daarin drie elementen verwerkt; het verworven inzicht, de genomen beslissing, de te ondernemen actie.

 

Rationeel-emotieve therapie (RET) 
De RET gaat ervan uit dat het vaak niet de situaties zijn die stressgevoelens en niet-effectief gedrag veroorzaken, maar de gedachten over die situaties. De RET confronteert mensen met hun manier van denken en laat hen inzien dat veel emoties gebaseerd zijn op niet-rationele ideeën. Gedachten en emoties die flexibel en productief functioneren in de weg staan, kunnen zo worden veranderd dat ze niet meer blokkeren. Het doel is deze irrationele gedachten op te sporen en te analyseren. Hierdoor is het mogelijk de problemen beter te hanteren, met als resultaat een prettiger gevoel en een effectiever functioneren.

Chronische Stress Reversal (CSR)
De CSR-methode is een medisch-psychologische benadering voor preventie en behandeling van stress gerelateerde aandoeningen die het gevolg zijn van een lange periode van overbelasting of roofbouw.

 

Chronische overbelasting gevolgd door te weinig herstel, leidt tot ontregeling van psychofysiologische balans. De aandoeningen die deze ontregeling veroorzaken, kunnen variëren van spanningsklachten, tot overspannenheid en burn-out. Het CSR Centrum hanteert hiervoor de term Chronische Stress Syndroom (CSS). Door het accent dat de CSR-methode legt op het fysiologisch disfunctioneren, onderscheidt zij zich van de cognitief gerichte aanpak. Daarnaast grijpt de CSR-methode in op het mentale en gedragsmatige niveau.

 

Relatieroos van Leary-Cuvelier 
Bij dit communicatiemodel gaat het om de interactie tussen mensen. Niet over hoe mensen qua karakter zijn. Uitgangspunt is dat elk mens elke gedraging uit de roos in zich heeft en op gezette tijden inzet. Pouwer Support geeft inzicht in dit model.

 

Metaprofiel analyse® (MPA)
Denkstijlen vormen de programma’s in ons brein die bepalen hoe wij denken, voelen en handelen in een situatie of wel context. Deze programma’s werken als filters, sturen onze aandacht en de keuzes die wij maken en bepalen hoe wij vanuit waarden en overtuigingen met onze ervaringen omgaan. MPA is een methode waarmee iemands denkstijl gemeten wordt: een soort röntgenapparaat voor het denken. MPA legt iemand vragen en keuzen voor. Op basis daarvan zoekt het naar patronen hoe iemand denkt. Het programma bepaalt 13 denkstijlelementen, zogenaamde metaprogramma’s. ‘Denken’ wordt hier overigens ruim opgevat: het omvat onder meer hoe iemand waarneemt, fantaseert, voelt en handelt. Het wordt door allerlei professionals gebruikt om mensen en situaties op elkaar af te stemmen.

 

MPA is geen persoonlijkheidstest. Een persoonlijkheidstest is bedoeld om een beeld te geven van hoe iemand ‘is’, altijd en overal. MPA geeft aan hoe iemand in een bepaalde context reageert. MPA vooronderstelt juist, dat dezelfde persoon in verschillende situaties heel anders kan reageren. MPA is interessant voor coaches, therapeuten, mediators, personeelsadviseurs, werving- en selectieadviseurs, managers, elk individu en nog voor vele anderen. MPA geeft inzicht in sterke en minder sterke punten van een groep of persoon. Een mooi instrument om in te zetten bij conflicten. Geeft inzicht in competenties en ontwikkelpunten. Pouwer Support werkt voor deze techniek samen met een collega training- en coaching bureau.

Denkwijze-R
Denkwijze-R is een spel waar de speler bewust wordt van zijn of haar denkstijlen in een bepaalde context. Wijzer denken leidt tot een verrijking van keuze-, communicatie- en verandermogelijkheden.