Kosten en vergoeding

Het tarief voor coaching/begeleiding bedraagt € 65,00 per uur, inclusief btw en exclusief reiskosten (indien van toepassing). In sommige situaties wordt deze hulpverlening gefinancierd vanuit de WMO. Hiervoor is een zorgindicatie nodig van de gemeente waar de cliënt woont. Aan het CAK is dan een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.