Persoonsgegevens

Pouwer Support doet er alles aan om persoonsgegevens privé te houden. De cliëntgegevens zijn/worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij worden de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nagestreefd. Voor nadere informatie zie de privacy policy van Pouwer Support.