Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bent u over de samenwerking niet helemaal tevreden, dan kan dit hopelijk in onderling overleg worden besproken en opgelost. Als dit niet mogelijk is, kunt u zich wenden tot één van de onderstaande instellingen. Op de websites staan de procedures vermeld.

Pouwer Support is aangesloten bij een geschillencommissie waardoor wordt tegemoet aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij Pouwer Support is aangesloten. Hierbij het reglement: Reglement Geschillencommissie.

 

Meldcode

Pouwer Support werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft een meldplicht bij calamiteiten en geweld
 

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Pouwer Support staat ingeschreven in dit Tuchtrecht-register.