Klachtenprocedure

Bent u over de samenwerking niet helemaal tevreden, dan kan dit hopelijk in onderling overleg worden besproken en opgelost. Indien dit niet mogelijk is, kunt u zich wenden tot één van de onderstaande instellingen. Op de websites staan de procedures vermeld.