Producten

Begeleiding bij psychische problemen en/of blokkades
Mensen handvatten bieden die leiden tot veranderingen. Dit kan een gedragsverandering betekenen, een andere benadering van de situatie inhouden of een andere weg inslaan.
 

Begeleiding bij verslavingen
Verslaving is vaak een gevolg van een ander probleem. Voorbeelden hiervan zijn verlies van werk of huis, eenzaamheid, lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten, relationele problemen, schulden etc. Pouwer Support gaat met mensen op zoek naar oplossingen. Wanneer dit gewenst is, wordt in overleg met cliënt andere instanties ingeschakeld.
 

Begeleiding bij psychische problemen zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), vermijdingsgedrag, verdriet, somberheid etc. Ook bij dissociatieve stoornissen
Met mensen op een andere manier werken aan hun problemen, namelijk met EMDR. Deze methode kan ook bij andere problemen worden ingezet, zoals bij behandeling van een fobie of verslaving.
 

Fobie behandeling
Een fobie is een irreële angst voor specifieke zaken of situaties waar geen aanwijsbaar gevaar aanwezig is. Deze angst kan echter wel leiden tot zeer onaangename klachten. Mensen met een fobie hebben daarom de neiging situaties en plaatsen te mijden die hen angst inboezemen. Pouwer Support werkt hierbij aan de oplossing.
 

Begeleiding bij problemen binnen relaties, gezin of de familie
Veel mensen zijn in staat problemen zelf het hoofd te bieden. Sommigen hebben daarbij hulp nodig. Begeleiding kan wenselijk zijn in geval van minder goede verhoudingen onderling, in geval van scheiding en hoe dan met elkaar om te gaan, de plek waar iedereen recht op heeft, etc.
 

Het bieden van handvatten voor het vergroten van zelfvertrouwen en zelfrespect
Dit zijn elementen die noodzakelijk zijn om gezond te leven. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zelfvertrouwen en zelfrespect zorgen ervoor dat wij vanuit onszelf kunnen leven, dus onszelf kunnen zijn. Pouwer Support helpt mensen deze aspecten terug te vinden.
 

Ondersteuning bij eigen verantwoordelijkheid nemen
Wat iemand overkomt, daar heeft een mens niet altijd invloed op. Wel hoe betrokkene er mee omgaat. De één neemt het heft in eigen hand, de ander legt alle verantwoording buiten zichzelf. Pouwer Support begeleidt mensen voor in ‘de eigen bus’ te gaan zitten en ‘het stuur in eigen hand’ te nemen.
 

Interactie tussen mensen
Meer dan eens bedoelen mensen het goed, maar op de één of andere manier komt dit niet over bij de ander. Pouwer Support biedt inzicht in de communicatie tussen mensen en biedt handvatten tot verandering.
 

De baan die bij je past
Wat van groot belang is dat een mens meestal met plezier naar het werk gaat. Hoe belangrijk is het te onderzoeken welke baan past. Wat zijn sterke en zwakke punten, welke waarden zijn van belang, wat is er de oorzaak van dat de juiste baan nog niet is gevonden? Tijd om alles in kaart te brengen.
 

Structuur aanbrengen in het leven
Het klinkt zo eenvoudig en het kan voor sommige mensen o zo lastig zijn een goed ritme te vinden. Bijvoorbeeld overdag slapen en ’s nachts voor de buis zitten. Of gewoon een hele dag niets doen. Het doel in het leven kwijt zijn. Pouwer Support biedt begeleiding om de balans terug te vinden.
 

Rouwverwerking
Dit is loslaten wat dierbaar is. Afscheiden van. De meeste mensen komen vroeg of laat met overlijden in aanraking. Afscheid nemen van wie dierbaar is. Er zijn ook andere situaties waar sprake is van rouwverwerking. Ook bij verlies van gezondheid, werk, scheiden etc. is er een rouwproces. Sommige mensen hebben hulp nodig bij dit proces. Pouwer Support biedt hiertoe de mogelijkheid.

(Geweldloze) Communicatie
Op een goede manier communiceren lijkt niet iedereen goed af te gaan. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Pouwer Support gaat met mensen op zoek naar de juiste manier van communicatie. In het gedachtegoed van geweldloze communicatie staat leven in harmonie en met respect centraal. Het doel is de kwaliteit van het eigen leven in eigen hand te nemen. Dit door in harmonie en met inzicht in de communicatie tussen mensen handvatten te bieden tot verandering.
 

Chronische Stress 
Overwerktheid, overspannen, burn-out: zit het eigenlijk niet allemaal tussen de oren? Nee: de oorzaak ervan is chronisch te weinig herstel, wat leidt tot een ontregeling van de neuro-hormonale balans. Dus fysiek. Een mens kan grote prestaties leveren èn zal moeten zorgen voor voldoende herstel. Ontbreekt het hieraan, dan wordt roofbouw gepleegd. Dit moet aangevuld worden om een herstart te kunnen maken. Pouwer Support helpt mensen in een traject met herstel en het vinden van een balans.
 

Voeding en gewichtsbeheersing
Pouwer Support biedt een programma aan voor ondersteuning op het gebied van voeding en gewichtsbeheersing met als doel een vitale levensstijl en een optimaal gewicht te bereiken en te behouden.